POLITICA DATELOR PERSONALE

Broda solicită următoarele date cu caracter personal în momentul în care utilizatorul solicită o ofertă legată de produsele din website:

 • Nume, prenume
 • Adresa de email
 • Telefon

Aceste date sunt folosite în scopul exclusiv:

 • de a răspunde prompt solicitărilor (cereri de ofertă, comenzi, cereri detalii privind produsele companiei, cereri suport etc.);
 • de a informa vizitatorul cu privire la noutățile din domeniile de interes comune, prin trimiterea periodică, de maxim două ori pe lună, de newsletter-uri pe adresa de email;
 • de a comunica prin e-mail acțiunile pe care le organizează sau la care Broda este partener.

 

Temeiul legal al prelucrării datelor personale

Temeiul legal în baza căruia Broda prelucrează aceste date este consimțământul dvs. pe care l-ați acordat la momentul la care ați făcut o solicitare prin intermediul website-ului.

Broda vă reamintește că vă puteți retrage consimțământul oricând trimițând un e-mail pe adresa comenzi[@]broda.ro.

 

Dreptul de a retrage consimțământul

Aveți dreptul oricând să vă retrageți consimțământul. Puteți face aceasta trimițând un email în acest sens la adresa comenzi[@]broda.ro. Când vă retrageți consimțământul, Broda nu vă va mai putea transmite informații decât pe baza consimțământului dvs. (la o dată ulterioară, dacă veți dori), sau prin răspuns la cererile dvs. punctuale.

 

Perioada de stocare a datelor

Broda va păstra datele dvs. pe o perioadă de 3 ani. Este posibil ca la expirarea acestui termen, Broda să vă solicite reacordarea consimțământul, pentru a fi siguri că mai sunteți interesați de activitatea companiei și că datele pe care le avem de la dvs. sunt corecte. Pentru retragerea consimțământului, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj în acest sens pe adresa comenzi[@]broda.ro.

 

Destinatarii datelor – Cum și cu cine împărțim aceste date

Datele dvs. vor fi împărțite de Broda prin împuternicire legală cu colaboratorul parte terță, Loopaa Marcom, în scopuri de marketing.

 

Drepturile dvs. în relație cu datele pe care le-ați pus la dispoziție companiei Broda

Pentru că ați acordat consimțământul companiei Broda, este datoria companiei Broda să vă informeze că dețineți următoarele drepturi, pe care le puteți exercita oricând trimițând un e-mail la adresa comenzi[@]broda.ro. Broda vă asigură că răspunde la oricare din solicitările dvs., în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile.

 

 

 

Dumneavoastră beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces, înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea Broda dacă datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate iar, in caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea datelor cu caracter personal inexacte.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita companiei Broda să vă șteargă datele cu caracter personal.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea lor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator.
 • Dreptul de a depune o plângere – în situația puțin probabilă în care Broda nu ar reuși să răspundă cererilor dvs., aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresa de web http://datepersonale.ro), și de asemenea aveți dreptul la o cale de atac judiciară.

 

Transferul către o țară terță

Datele dvs. NU sunt transferate în afara României.

 

Interesele legitime urmărite

Datele pe care le furnizați companiei Broda nu sunt prelucrate în baza unui interes legitim al S.C. Broda S.R.L. sau al unei terțe părți.

 

Dacă este o obligație contractuală sau legală, consecințele nerespectării obligațiilor

Datele pe care le furnizați companiei Broda nu sunt prelucrate în baza unei obligații legale, ci în baza consimțământului.

 

Dacă există un proces decizional automat

Broda nu efectuează niciun fel de operațiuni de prelucrare automată sau profilare pe baza datelor pe care le-ați pus la dispoziție.

 

Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor (RPD)

În acest moment, conform Regulamentului (EU) 2016/679 (“GDPR”), nu avem obligația de a angaja un RPD în sensul art. 37 din GDPR. Pentru orice întrebare, sugestie sau preocupare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email comenzi[@]broda.ro.

 

Securitatea datelor

Siguranța datelor dvs. este una dintre prioritățile Broda. În momentul de față Broda folosește o combinație de controale tehnice (IT), administrative și fizice pentru ca datele dvs. să fie în siguranță. Cu toate acestea nicio metodă de transmitere, prelucrare sau stocare a datelor nu este complet sigură. Dacă aveți orice subiect sau îngrijorare legată de securitatea datelor dvs., vă rugăm să ne contactați imediat pe adresa comenzi[@]broda.ro.

 

Pentru orice alte detalii sunteți rugați să contactați compania Broda la adresa de e-mail: comenzi[@]broda.ro

 

Publicitate

În momentul în care dvs. vă furnizați adresa de e-mail pe website și selectați faptul că doriți să primiți de maxim două ori pe lună ofertele Broda, vă exprimați acordul cu privire la primirea de informări de tip newsletter din partea Broda cu privire la serviciile / produsele oferite. Opțiunea cu privire la acordul emis de către dvs. poate fi modificată în orice moment, prin contactarea societăţii în acest sens. Renunţarea la primirea informărilor de tip newsletter se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror mesaje primite pe email;

 

Renunțarea la primirea newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru aplicabilitatea prezentului Document.